Kubet AZ

Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Dịch vụ soi cầu siêu vip nhất

Kết quả xổ số miền bắc ngày 27/02/2024

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

DỊCH VỤ CHỐT SỐ CAO CẤP

Dàn lô đề chuẩn miễn phí tại Soi Cầu 247,

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 26/02

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 26/02/2024

MĐB 9GK4GK13GK2GK7GK17GK
G.ĐB 27234
G.1 61620
G.2
29442 71430
G.3
71285 37989 62482
67475 65703 34114
G.4
4653 9878 4471 1839
G.5
0133 7292 8297
0646 4652 3382
G.6
424 832 419
G.7
63 88 24 56
Đầu Lô tô
0 03
1 14, 19
2 20, 24, 24
3 30, 32, 33, 34, 39
4 42, 46
5 52, 53, 56
6 63
7 71, 75, 78
8 82, 82, 85, 88, 89
9 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 25/02

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 25/02/2024

MĐB 5GH7GH1GH11GH4GH10GH
G.ĐB 15545
G.1 85710
G.2
17410 30692
G.3
77641 63547 40180
61070 59567 02946
G.4
5607 7989 8806 1262
G.5
0689 4410 5587
5247 7619 8861
G.6
204 487 280
G.7
16 06 98 51
Đầu Lô tô
0 04, 06, 06, 07
1 10, 10, 10, 16, 19
2  
3  
4 41, 45, 46, 47, 47
5 51
6 61, 62, 67
7 70
8 80, 80, 87, 87, 89, 89
9 92, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 24/02

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 24/02/2024

MĐB 20GF3GF2GF1GF10GF14GF
G.ĐB 57333
G.1 81369
G.2
30504 76199
G.3
33651 22945 66456
46182 39290 34970
G.4
7837 6860 3636 6890
G.5
1619 7224 1740
4222 1496 0442
G.6
247 752 331
G.7
43 44 35 45
Đầu Lô tô
0 04
1 19
2 22, 24
3 31, 33, 35, 36, 37
4 40, 42, 43, 44, 45, 45, 47
5 51, 52, 56
6 60, 69
7 70
8 82
9 90, 90, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 23/02

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 23/02/2024

MĐB 19GE2GE14GE10GE5GE11GE
G.ĐB 16053
G.1 88635
G.2
25337 63488
G.3
59775 29439 27290
24040 82530 67189
G.4
0547 6741 7941 7289
G.5
7824 5469 8625
7168 1204 5983
G.6
308 973 820
G.7
79 00 93 45
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1  
2 20, 24, 25
3 30, 35, 37, 39
4 40, 41, 41, 45, 47
5 53
6 68, 69
7 73, 75, 79
8 83, 88, 89, 89
9 90, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 22/02

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 22/02/2024

MĐB 7GD6GD10GD2GD11GD3GD
G.ĐB 82488
G.1 52311
G.2
07072 42726
G.3
40481 49867 76166
29399 36193 63578
G.4
9404 2834 6012 1448
G.5
4126 1347 1048
7295 7820 8038
G.6
450 637 460
G.7
25 70 90 13
Đầu Lô tô
0 04
1 11, 12, 13
2 20, 25, 26, 26
3 34, 37, 38
4 47, 48, 48
5 50
6 60, 66, 67
7 70, 72, 78
8 81, 88
9 90, 93, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 21/02

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 21/02/2024

MĐB 9GC7GC17GC2GC14GC5GC
G.ĐB 99937
G.1 73548
G.2
40187 24052
G.3
45049 69513 00318
99864 37934 67528
G.4
9969 4749 3131 7918
G.5
5983 3688 4919
7340 8836 1898
G.6
661 051 291
G.7
08 64 72 91
Đầu Lô tô
0 08
1 13, 18, 18, 19
2 28
3 31, 34, 36, 37
4 40, 48, 49, 49
5 51, 52
6 61, 64, 64, 69
7 72
8 83, 87, 88
9 91, 91, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 20/02

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 20/02/2024

MĐB 13GB2GB5GB7GB17GB12GB
G.ĐB 57406
G.1 97758
G.2
37216 24939
G.3
30032 78750 31430
43822 43341 22605
G.4
7939 8580 7131 0783
G.5
0866 9656 7260
4515 7573 3621
G.6
592 419 079
G.7
68 18 78 00
Đầu Lô tô
0 00, 05, 06
1 15, 16, 18, 19
2 21, 22
3 30, 31, 32, 39, 39
4 41
5 50, 56, 58
6 60, 66, 68
7 73, 78, 79
8 80, 83
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 19/02

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 19/02/2024

MĐB 3GA2GA11GA9GA10GA18GA
G.ĐB 75801
G.1 19995
G.2
93219 56742
G.3
13459 21260 02582
01053 92502 27859
G.4
1440 1020 4024 9170
G.5
0057 6215 3858
8144 3559 8224
G.6
554 331 982
G.7
64 85 24 66
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 15, 19
2 20, 24, 24, 24
3 31
4 40, 42, 44
5 53, 54, 57, 58, 59, 59, 59
6 60, 64, 66
7 70
8 82, 82, 85
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 18/02

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 18/02/2024

MĐB 6FZ2FZ14FZ17FZ12FZ19FZ
G.ĐB 39903
G.1 64007
G.2
94691 49556
G.3
47851 91743 87428
63645 97610 97288
G.4
0270 5179 3109 4524
G.5
3849 9190 0418
6950 1098 3962
G.6
093 429 132
G.7
56 97 14 64
Đầu Lô tô
0 03, 07, 09
1 10, 14, 18
2 24, 28, 29
3 32
4 43, 45, 49
5 50, 51, 56, 56
6 62, 64
7 70, 79
8 88
9 90, 91, 93, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 17/02

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 17/02/2024

MĐB 2FY17FY5FY14FY16FY8FY
G.ĐB 58294
G.1 03133
G.2
84216 14018
G.3
87942 42677 33889
80351 42249 29632
G.4
4666 5495 8905 6655
G.5
5821 1407 8445
7612 9721 1589
G.6
062 725 757
G.7
73 92 62 67
Đầu Lô tô
0 05, 07
1 12, 16, 18
2 21, 21, 25
3 32, 33
4 42, 45, 49
5 51, 55, 57
6 62, 62, 66, 67
7 73, 77
8 89, 89
9 92, 94, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 16/02

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 16/02/2024

MĐB 13FX11FX5FX20FX19FX16FX
G.ĐB 34864
G.1 00693
G.2
97331 18776
G.3
56995 55805 26599
22435 58098 35835
G.4
8683 1661 7450 8941
G.5
8695 2954 6320
0276 2666 1431
G.6
720 634 467
G.7
98 29 58 84
Đầu Lô tô
0 05
1  
2 20, 20, 29
3 31, 31, 34, 35, 35
4 41
5 50, 54, 58
6 61, 64, 66, 67
7 76, 76
8 83, 84
9 93, 95, 95, 98, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 15/02

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 15/02/2024

MĐB 16FV4FV18FV12FV17FV3FV
G.ĐB 48331
G.1 33214
G.2
95565 75869
G.3
85035 50958 42526
30662 77408 94544
G.4
6513 1726 6179 2439
G.5
2241 5718 6452
7022 5061 7065
G.6
333 911 376
G.7
51 10 20 70
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 11, 13, 14, 18
2 20, 22, 26, 26
3 31, 33, 35, 39
4 41, 44
5 51, 52, 58
6 61, 62, 65, 65, 69
7 70, 76, 79
8  
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 14/02

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 14/02/2024

MĐB 17FU6FU16FU10FU20FU12FU
G.ĐB 17670
G.1 67840
G.2
87976 05804
G.3
15037 87341 44090
35540 11601 11274
G.4
6083 0603 6674 3990
G.5
4637 1874 2362
2894 1326 2503
G.6
951 967 787
G.7
53 22 15 54
Đầu Lô tô
0 01, 03, 03, 04
1 15
2 22, 26
3 37, 37
4 40, 40, 41
5 51, 53, 54
6 62, 67
7 70, 74, 74, 74, 76
8 83, 87
9 90, 90, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 13/02

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 13/02/2024

MĐB 4FT1FT16FT7FT15FT10FT
G.ĐB 39100
G.1 22276
G.2
21547 14250
G.3
25123 77887 46966
34620 73311 14277
G.4
6749 3710 6705 8203
G.5
1050 0680 0240
0711 5203 7214
G.6
944 182 395
G.7
63 99 31 02
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 03, 05
1 10, 11, 11, 14
2 20, 23
3 31
4 40, 44, 47, 49
5 50, 50
6 63, 66
7 76, 77
8 80, 82, 87
9 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 08/02

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 08/02/2024

MĐB 9FS3FS4FS15FS6FS17FS
G.ĐB 85852
G.1 17339
G.2
81504 61590
G.3
11923 39951 06845
01815 93739 55388
G.4
9488 7388 2208 9004
G.5
9570 5276 3461
7388 5303 6573
G.6
473 597 056
G.7
42 31 21 27
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04, 08
1 15
2 21, 23, 27
3 31, 39, 39
4 42, 45
5 51, 52, 56
6 61
7 70, 73, 73, 76
8 88, 88, 88, 88
9 90, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 07/02

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 07/02/2024

MĐB 5FR18FR17FR14FR19FR1FR
G.ĐB 67384
G.1 41504
G.2
84043 71031
G.3
23490 95377 73674
51711 88162 69864
G.4
9296 1005 2278 5705
G.5
2043 7662 9506
3669 1073 3804
G.6
638 152 189
G.7
62 18 99 53
Đầu Lô tô
0 04, 04, 05, 05, 06
1 11, 18
2  
3 31, 38
4 43, 43
5 52, 53
6 62, 62, 62, 64, 69
7 73, 74, 77, 78
8 84, 89
9 90, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 06/02

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 06/02/2024

MĐB 9FQ13FQ15FQ1FQ19FQ18FQ
G.ĐB 91267
G.1 65567
G.2
49583 27981
G.3
28941 63811 68505
68457 98492 31709
G.4
1990 1136 7461 6895
G.5
2312 4696 2846
0206 8873 3910
G.6
017 320 886
G.7
52 59 84 15
Đầu Lô tô
0 05, 06, 09
1 10, 11, 12, 15, 17
2 20
3 36
4 41, 46
5 52, 57, 59
6 61, 67, 67
7 73
8 81, 83, 84, 86
9 90, 92, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 05/02

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 05/02/2024

MĐB 7FP1FP6FP17FP12FP2FP
G.ĐB 69876
G.1 47161
G.2
54779 83038
G.3
54035 40526 22723
04016 92542 30851
G.4
1932 1071 3559 6332
G.5
2140 4907 6780
8375 6102 2349
G.6
806 060 590
G.7
07 35 81 22
Đầu Lô tô
0 02, 06, 07, 07
1 16
2 22, 23, 26
3 32, 32, 35, 35, 38
4 40, 42, 49
5 51, 59
6 60, 61
7 71, 75, 76, 79
8 80, 81
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/02

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 04/02/2024

MĐB 6FN2FN1FN20FN15FN18FN
G.ĐB 13300
G.1 06268
G.2
67798 98842
G.3
09251 37297 78533
05661 30866 26814
G.4
4278 1420 5112 9414
G.5
1534 1478 8664
1159 7081 3687
G.6
446 627 656
G.7
44 04 97 41
Đầu Lô tô
0 00, 04
1 12, 14, 14
2 20, 27
3 33, 34
4 41, 42, 44, 46
5 51, 56, 59
6 61, 64, 66, 68
7 78, 78
8 81, 87
9 97, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 03/02

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 03/02/2024

MĐB 10FM7FM13FM18FM4FM9FM
G.ĐB 33389
G.1 80369
G.2
55380 69435
G.3
92942 94293 36365
34162 09641 10284
G.4
0221 1633 1716 6658
G.5
0122 2297 2514
8365 7192 3441
G.6
236 119 442
G.7
12 35 88 18
Đầu Lô tô
0  
1 12, 14, 16, 18, 19
2 21, 22
3 33, 35, 35, 36
4 41, 41, 42, 42
5 58
6 62, 65, 65, 69
7  
8 80, 84, 88, 89
9 92, 93, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 02/02

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 02/02/2024

MĐB 14FL2FL17FL20FL13FL1FL
G.ĐB 28174
G.1 06876
G.2
66471 38080
G.3
94163 33797 50042
94635 65908 04190
G.4
8084 7218 0384 3702
G.5
2551 4867 7331
8796 6677 5394
G.6
755 539 280
G.7
93 55 68 05
Đầu Lô tô
0 02, 05, 08
1 18
2  
3 31, 35, 39
4 42
5 51, 55, 55
6 63, 67, 68
7 71, 74, 76, 77
8 80, 80, 84, 84
9 90, 93, 94, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 01/02

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 01/02/2024

MĐB 11FK19FK14FK20FK16FK18FK
G.ĐB 87444
G.1 41182
G.2
94959 51442
G.3
93301 62187 40592
47470 69528 79028
G.4
7292 4118 0777 5462
G.5
8254 4416 2280
9154 5079 9784
G.6
115 186 944
G.7
32 61 77 99
Đầu Lô tô
0 01
1 15, 16, 18
2 28, 28
3 32
4 42, 44, 44
5 54, 54, 59
6 61, 62
7 70, 77, 77, 79
8 80, 82, 84, 86, 87
9 92, 92, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 31/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 31/01/2024

MĐB 9FH19FH4FH20FH11FH3FH
G.ĐB 47666
G.1 58427
G.2
64931 25644
G.3
03576 08099 93000
05237 32951 82863
G.4
3767 5450 1997 6766
G.5
1336 0386 7369
1740 4840 8051
G.6
296 125 966
G.7
68 53 82 27
Đầu Lô tô
0 00
1  
2 25, 27, 27
3 31, 36, 37
4 40, 40, 44
5 50, 51, 51, 53
6 63, 66, 66, 66, 67, 68, 69
7 76
8 82, 86
9 96, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 30/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 30/01/2024

MĐB 16FG19FG15FG4FG7FG12FG
G.ĐB 08524
G.1 80556
G.2
02056 55365
G.3
93363 16503 50553
55436 44146 19053
G.4
3556 7688 6096 0141
G.5
4932 4683 4211
6357 9871 5990
G.6
921 194 760
G.7
38 26 83 95
Đầu Lô tô
0 03
1 11
2 21, 24, 26
3 32, 36, 38
4 41, 46
5 53, 53, 56, 56, 56, 57
6 60, 63, 65
7 71
8 83, 83, 88
9 90, 94, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 29/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 29/01/2024

MĐB 11FE3FE17FE2FE18FE15FE
G.ĐB 75346
G.1 98171
G.2
23541 90743
G.3
98189 71152 09412
86414 11035 95289
G.4
2771 3474 5314 0609
G.5
0912 7238 9154
8750 1011 0265
G.6
156 432 799
G.7
81 83 09 85
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 11, 12, 12, 14, 14
2  
3 32, 35, 38
4 41, 43, 46
5 50, 52, 54, 56
6 65
7 71, 71, 74
8 81, 83, 85, 89, 89
9 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 28/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 28/01/2024

MĐB 19FD14FD9FD11FD7FD20FD
G.ĐB 68274
G.1 93911
G.2
25484 47616
G.3
11003 93986 15302
61278 13916 23900
G.4
1710 1445 4678 9751
G.5
5496 0228 3343
5479 4126 8089
G.6
221 438 853
G.7
87 65 49 41
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03
1 10, 11, 16, 16
2 21, 26, 28
3 38
4 41, 43, 45, 49
5 51, 53
6 65
7 74, 78, 78, 79
8 84, 86, 87, 89
9 96

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan