game bài đổi thưởng 789bet sunwin tải sunwin hitclub 789bet

Kết quả xổ số power xsmega 655 - xs power 655 Thứ 5

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
162.630.330.150đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
9.164.899.800đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 07/07/2022

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 23/06/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 23-06-2022

 • 10
 • 22
 • 23
 • 34
 • 46
 • 54
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 120.359.597.700
Jackpot 2        0 4.468.151.750
Giải nhất       26 40.000.000
Giải nhì      1251 500.000
Giải ba     26671 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 16/06/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 16-06-2022

 • 09
 • 13
 • 21
 • 40
 • 51
 • 54
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 99.398.788.050
Jackpot 2        0 6.755.328.400
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      936 500.000
Giải ba     21336 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 02/06/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 02-06-2022

 • 07
 • 11
 • 28
 • 30
 • 33
 • 50
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 65.600.832.450
Jackpot 2        0 3.000.000.000
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/05/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 26-05-2022

 • 04
 • 23
 • 30
 • 32
 • 39
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 57.772.834.500
Jackpot 2        0 4.059.468.800
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/05/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 19-05-2022

 • 03
 • 06
 • 31
 • 40
 • 47
 • 54
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 50.454.523.200
Jackpot 2        0 3.246.323.100
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/05/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 12-05-2022

 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 43.368.051.000
Jackpot 2        0 4.106.168.050
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/05/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 05-05-2022

 • 27
 • 29
 • 33
 • 39
 • 47
 • 53
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.087.734.000
Jackpot 2        0 3.408.355.050
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 04/11/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 04-11-2021

 • 05
 • 10
 • 15
 • 31
 • 32
 • 50
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 106.907.224.800
Jackpot 2        1 3.853.015.000
Giải nhất       27 40.000.000
Giải nhì      1183 500.000
Giải ba     27090 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 28-10-2021

 • 02
 • 04
 • 06
 • 13
 • 31
 • 35
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 95.299.509.900
Jackpot 2        0 3.769.115.200
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      977 500.000
Giải ba     20779 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 21/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 21-10-2021

 • 03
 • 19
 • 32
 • 36
 • 41
 • 51
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 85.964.212.650
Jackpot 2        0 3.335.804.650
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      873 500.000
Giải ba     17879 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 14/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 14-10-2021

 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 76.705.906.800
Jackpot 2        0 4.844.147.700
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      731 500.000
Giải ba     15520 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 07/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 07-10-2021

 • 06
 • 15
 • 21
 • 24
 • 45
 • 55
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 69.234.635.100
Jackpot 2        0 4.014.006.400
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      577 500.000
Giải ba     13241 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 30/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 30-09-2021

 • 18
 • 23
 • 26
 • 32
 • 46
 • 49
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 64.225.888.500
Jackpot 2        0 3.457.479.000
Giải nhất       3 40.000.000
Giải nhì      547 500.000
Giải ba     11347 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 23/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 23-09-2021

 • 06
 • 07
 • 21
 • 25
 • 27
 • 49
 • 26
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 58.649.592.000
Jackpot 2        0 4.756.301.950
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      468 500.000
Giải ba     10111 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 16/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 16-09-2021

 • 10
 • 16
 • 40
 • 43
 • 45
 • 46
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 53.712.030.000
Jackpot 2        0 4.207.683.950
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      329 500.000
Giải ba     7524 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 09/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 09-09-2021

 • 06
 • 08
 • 10
 • 23
 • 39
 • 44
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.639.552.050
Jackpot 2        0 3.755.186.400
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      433 500.000
Giải ba     8097 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 02/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 02-09-2021

 • 01
 • 08
 • 12
 • 26
 • 28
 • 45
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 46.622.870.850
Jackpot 2        0 3.419.999.600
Giải nhất       3 40.000.000
Giải nhì      359 500.000
Giải ba     7126 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/08/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 26-08-2021

 • 11
 • 13
 • 20
 • 51
 • 53
 • 55
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 43.714.673.400
Jackpot 2        0 3.096.866.550d
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      214 500.000
Giải ba     4941 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/08/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 19-08-2021

 • 05
 • 09
 • 12
 • 20
 • 43
 • 51
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.150.223.750
Jackpot 2        0 3.819.021.700
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      525 500.000
Giải ba     11638 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 22-07-2021

 • 02
 • 20
 • 24
 • 39
 • 46
 • 53
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 39.750.460.500
Jackpot 2        0 3.663.492.450
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      313 500.000
Giải ba     7028 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 15-07-2021

 • 03
 • 04
 • 12
 • 16
 • 30
 • 50
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 36.217.440.750
Jackpot 2        0 3.270.934.700
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      404 500.000
Giải ba     9058 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 08/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 08-07-2021

 • 03
 • 32
 • 34
 • 42
 • 44
 • 54
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.599.710.400
Jackpot 2        0 4.087.415.700
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 01/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 01-07-2021

 • 04
 • 15
 • 28
 • 30
 • 49
 • 52
 • 55
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 51.386.104.200
Jackpot 2        0 3.666.885.200
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      547 500.000
Giải ba     11725 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 24-06-2021

 • 03
 • 16
 • 17
 • 24
 • 41
 • 44
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 45.384.137.400
Jackpot 2        2 1.789.686.550
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      687 500.000
Giải ba     12382 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 17-06-2021

 • 18
 • 23
 • 38
 • 41
 • 44
 • 55
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 40.169.779.500
Jackpot 2        1 3.404.733.450
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      566 500.000
Giải ba     10784 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 10-06-2021

 • 11
 • 22
 • 24
 • 27
 • 43
 • 54
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 34.760.092.350
Jackpot 2        0 3.174.062.900
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      593 500.000
Giải ba     10728 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 03-06-2021

 • 04
 • 08
 • 21
 • 24
 • 26
 • 47
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 58.284.817.050
Jackpot 2        1 3.217.550.100
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      719 500.000
Giải ba     15609 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 27/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 27-05-2021

 • 03
 • 07
 • 18
 • 22
 • 40
 • 46
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 51.898.872.000
Jackpot 2        0 3.960.321.300
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      561 500.000
Giải ba     12368 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 20-05-2021

 • 07
 • 10
 • 12
 • 19
 • 42
 • 54
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 45.292.426.950
Jackpot 2        0 3.226.271.850
Giải nhất       3 40.000.000
Giải nhì      643 500.000
Giải ba     13591 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 13-05-2021

 • 13
 • 24
 • 25
 • 35
 • 39
 • 41
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 39.542.259.450
Jackpot 2        1 4.617.836.050
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      456 500.000
Giải ba     9880 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan: