game bài đổi thưởng 789bet sunwin tải sunwin hitclub 789bet

Kết quả xổ số vietlott max 3d - xs max3d hôm nay

Kết quả xổ số max 3d ngày 15/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 15-03-2021

G.1
677 449
G.2
508 573 160 502
G.3
693 979 340
122 102 273
KK
425 636 856 386
484 520 618 414

Kết quả xổ số max 3d ngày 12/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 12-03-2021

G.1
527 409
G.2
737 335 991 598
G.3
931 000 506
883 069 767
KK
514 336 970 318
238 068 871 882

Kết quả xổ số max 3d ngày 10/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 10-03-2021

G.1
706 826
G.2
511 883 937 067
G.3
831 123 725
456 929 754
KK
884 814 850 258
804 099 510 350

Kết quả xổ số max 3d ngày 08/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 08-03-2021

G.1
255 162
G.2
284 177 594 050
G.3
437 967 611
574 415 819
KK
509 372 662 805
669 086 376 281

Kết quả xổ số max 3d ngày 05/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 05-03-2021

G.1
617 030
G.2
497 287 844 095
G.3
450 229 901
168 862 019
KK
073 036 117 780
718 363 412 095

Kết quả xổ số max 3d ngày 03/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 03-03-2021

G.1
654 975
G.2
421 589 287 339
G.3
600 917 797
624 859 766
KK
130 103 554 062
243 463 883 961

Kết quả xổ số max 3d ngày 01/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 01-03-2021

G.1
422 702
G.2
921 063 250 068
G.3
177 201 203
715 701 851
KK
389 285 312 028
471 950 525 813

Kết quả xổ số max 3d ngày 26/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 26-02-2021

G.1
817 472
G.2
014 873 991 724
G.3
262 434 348
223 157 851
KK
543 739 560 468
165 878 453 153

Kết quả xổ số max 3d ngày 24/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 24-02-2021

G.1
197 794
G.2
836 471 575 607
G.3
393 557 360
781 942 076
KK
156 015 648 664
871 436 550 733

Kết quả xổ số max 3d ngày 22/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 22-02-2021

G.1
805 163
G.2
768 786 770 143
G.3
568 234 827
854 857 354
KK
847 532 424 561
799 559 214 021

Kết quả xổ số max 3d ngày 19/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 19-02-2021

G.1
252 285
G.2
572 033 668 559
G.3
295 584 084
841 525 647
KK
332 451 473 115
813 705 191 005

Kết quả xổ số max 3d ngày 17/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 17-02-2021

G.1
865 250
G.2
512 004 845 115
G.3
776 159 639
289 052 942
KK
583 523 501 676
848 525 852 993

Kết quả xổ số max 3d ngày 15/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 15-02-2021

G.1
095 166
G.2
269 559 878 538
G.3
482 021 627
652 507 829
KK
223 192 641 594
317 441 309 398

Kết quả xổ số max 3d ngày 10/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 10-02-2021

G.1
664 446
G.2
933 482 740 224
G.3
706 160 222
979 854 168
KK
741 910 039 845
353 647 245 962

Kết quả xổ số max 3d ngày 08/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 08-02-2021

G.1
052 682
G.2
610 959 737 453
G.3
936 822 432
570 396 893
KK
254 377 942 679
935 711 658 548

Kết quả xổ số max 3d ngày 05/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 05-02-2021

G.1
226 491
G.2
163 713 127 516
G.3
811 446 966
719 205 201
KK
924 139 386 347
637 421 526 900

Kết quả xổ số max 3d ngày 03/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 03-02-2021

G.1
862 869
G.2
458 662 135 018
G.3
391 946 223
788 491 058
KK
306 661 528 705
770 318 067 916

Kết quả xổ số max 3d ngày 01/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 01-02-2021

G.1
126 109
G.2
618 551 173 392
G.3
359 728 216
026 096 149
KK
817 679 118 786
156 301 546 088

Kết quả xổ số max 3d ngày 29/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 29-01-2021

G.1
273 198
G.2
713 900 373 491
G.3
841 794 715
945 962 299
KK
812 147 857 366
117 733 163 651

Kết quả xổ số max 3d ngày 27/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 27-01-2021

G.1
037 159
G.2
407 146 568 539
G.3
525 896 240
750 101 600
KK
659 726 237 821
060 827 289 030

Kết quả xổ số max 3d ngày 25/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 25-01-2021

G.1
892 989
G.2
212 240 511 777
G.3
880 717 172
149 716 984
KK
255 644 904 450
056 158 624 406

Kết quả xổ số max 3d ngày 22/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 22-01-2021

G.1
747 385
G.2
716 586 212 932
G.3
842 396 886
376 681 215
KK
732 892 964 742
601 329 532 326

Kết quả xổ số max 3d ngày 20/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 20-01-2021

G.1
070 990
G.2
979 533 718 984
G.3
359 369 746
918 123 824
KK
909 778 019 014
000 982 434 213

Kết quả xổ số max 3d ngày 18/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 18-01-2021

G.1
517 800
G.2
294 134 107 286
G.3
084 324 402
857 444 250
KK
153 300 814 005
371 740 946 629

Kết quả xổ số max 3d ngày 15/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 15-01-2021

G.1
677 624
G.2
651 595 933 790
G.3
366 494 611
530 027 854
KK
257 530 624 210
269 695 701 287

Kết quả xổ số max 3d ngày 13/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 13-01-2021

G.1
289 734
G.2
972 438 906 088
G.3
570 094 836
653 483 680
KK
913 766 019 018
505 057 982 980

Kết quả xổ số max 3d ngày 11/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 11-01-2021

G.1
160 868
G.2
282 560 263 721
G.3
321 373 412
697 147 311
KK
278 960 229 593
082 319 657 042

Kết quả xổ số max 3d ngày 08/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 08-01-2021

G.1
841 631
G.2
740 450 940 993
G.3
557 838 241
340 441 765
KK
806 296 249 835
056 589 397 912

Kết quả xổ số max 3d ngày 06/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 06-01-2021

G.1
193 427
G.2
513 602 294 261
G.3
221 591 571
503 878 070
KK
792 878 696 313
421 239 648 736

Kết quả xổ số max 3d ngày 04/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 04-01-2021

G.1
730 130
G.2
064 643 297 083
G.3
358 587 337
893 912 493
KK
661 219 252 145
374 688 748 525

CHƠI THỬ XS MAX 3D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D

 • a) Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau::
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D+.

 • a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng:
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Nhất/Đặc biệt Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
 • - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

Từ khóa liên quan: