TDTC

Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

Dịch vụ soi cầu siêu vip nhất

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

DỊCH VỤ CHỐT SỐ CAO CẤP

  Dàn lô đề chuẩn miễn phí tại Soi Cầu 247,
  Soi Cầu 247 rồng bạch kim dàn đề 36 số soi cầu xsmb 247

  Thống kê nhanh loto của bạn

  Bộ số của bạn:
  Chọn tỉnh - thành phố:
  Từ: Đến:
  Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
  Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
  Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
  00 16-05-2024 10 3 ngày
  01 09-05-2024 7 10 ngày
  02 19-05-2024 9 0 ngày
  03 14-05-2024 7 5 ngày
  04 18-05-2024 4 1 ngày
  05 19-05-2024 6 0 ngày
  06 16-05-2024 7 3 ngày
  07 18-05-2024 5 1 ngày
  08 12-05-2024 5 7 ngày
  09 18-05-2024 5 1 ngày
  10 19-05-2024 11 0 ngày
  11 17-05-2024 8 2 ngày
  12 15-05-2024 7 4 ngày
  13 14-05-2024 4 5 ngày
  14 14-05-2024 4 5 ngày
  15 10-05-2024 5 9 ngày
  16 15-05-2024 5 4 ngày
  17 18-05-2024 7 1 ngày
  18 18-05-2024 10 1 ngày
  19 18-05-2024 9 1 ngày
  20 13-05-2024 7 6 ngày
  21 15-05-2024 8 4 ngày
  22 18-05-2024 16 1 ngày
  23 17-05-2024 5 2 ngày
  24 19-05-2024 7 0 ngày
  25 19-05-2024 16 0 ngày
  26 15-05-2024 8 4 ngày
  27 13-05-2024 6 6 ngày
  28 14-05-2024 8 5 ngày
  29 15-05-2024 4 4 ngày
  30 16-05-2024 16 3 ngày
  31 17-05-2024 6 2 ngày
  32 17-05-2024 9 2 ngày
  33 19-05-2024 9 0 ngày
  34 18-05-2024 6 1 ngày
  35 19-05-2024 8 0 ngày
  36 15-05-2024 7 4 ngày
  37 13-05-2024 5 6 ngày
  38 17-05-2024 5 2 ngày
  39 19-05-2024 7 0 ngày
  40 17-05-2024 9 2 ngày
  41 17-05-2024 6 2 ngày
  42 16-05-2024 4 3 ngày
  43 19-05-2024 7 0 ngày
  44 16-05-2024 6 3 ngày
  45 17-05-2024 12 2 ngày
  46 11-05-2024 4 8 ngày
  47 18-05-2024 6 1 ngày
  48 19-05-2024 7 0 ngày
  49 17-05-2024 8 2 ngày
  50 11-05-2024 5 8 ngày
  51 16-05-2024 5 3 ngày
  52 16-05-2024 13 3 ngày
  53 18-05-2024 7 1 ngày
  54 17-05-2024 8 2 ngày
  55 10-05-2024 4 9 ngày
  56 09-05-2024 7 10 ngày
  57 12-05-2024 12 7 ngày
  58 14-05-2024 7 5 ngày
  59 13-05-2024 9 6 ngày
  60 13-05-2024 12 6 ngày
  61 18-05-2024 10 1 ngày
  62 19-05-2024 15 0 ngày
  63 14-05-2024 11 5 ngày
  64 18-05-2024 9 1 ngày
  65 18-05-2024 10 1 ngày
  66 14-05-2024 8 5 ngày
  67 17-05-2024 11 2 ngày
  68 19-05-2024 8 0 ngày
  69 19-05-2024 12 0 ngày
  70 18-05-2024 7 1 ngày
  71 17-05-2024 10 2 ngày
  72 16-05-2024 6 3 ngày
  73 09-05-2024 8 10 ngày
  74 16-05-2024 6 3 ngày
  75 12-05-2024 8 7 ngày
  76 18-05-2024 10 1 ngày
  77 19-05-2024 15 0 ngày
  78 19-05-2024 6 0 ngày
  79 11-05-2024 8 8 ngày
  80 19-05-2024 10 0 ngày
  81 14-05-2024 7 5 ngày
  82 18-05-2024 17 1 ngày
  83 13-05-2024 5 6 ngày
  84 08-05-2024 4 11 ngày
  85 19-05-2024 5 0 ngày
  86 19-05-2024 8 0 ngày
  87 18-05-2024 4 1 ngày
  88 15-05-2024 5 4 ngày
  89 15-05-2024 11 4 ngày
  90 17-05-2024 13 2 ngày
  91 14-05-2024 8 5 ngày
  92 19-05-2024 14 0 ngày
  93 16-05-2024 9 3 ngày
  94 18-05-2024 6 1 ngày
  95 19-05-2024 15 0 ngày
  96 19-05-2024 9 0 ngày
  97 14-05-2024 7 5 ngày
  98 19-05-2024 10 0 ngày
  99 17-05-2024 9 2 ngày