game bài đổi thưởng 789bet sunwin tải sunwin hitclub 789bet

Kết quả xổ số vietlott xs max 4d Thứ 7 - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 28/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 28-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5604
Giải Nhì

650 lần

6694 8154
Giải ba

300 lần

4926 4142 2695
Giải KK1

100 lần

604
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A4926 B5604 C6694
D4142 E8154 G2695

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 21/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 21-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6393
Giải Nhì

650 lần

4562 3080
Giải ba

300 lần

4514 6796 9884
Giải KK1

100 lần

393
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A4514 B6393 C6796
D4562 E9884 G3080

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 17-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6077
Giải Nhì

650 lần

0797 2324
Giải ba

300 lần

8734 9002 2239
Giải KK1

100 lần

077
Giải KK2

10 lần

77

Kí hiệu bộ số

A0797 B6077 C8734
D9002 E2324 G2239

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 10-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4506
Giải Nhì

650 lần

5791 4500
Giải ba

300 lần

3166 4489 5446
Giải KK1

100 lần

506
Giải KK2

10 lần

06

Kí hiệu bộ số

A3166 B4489 C5791
D4506 E5446 G4500

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 03-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2526
Giải Nhì

650 lần

8654 7881
Giải ba

300 lần

1487 3690 0625
Giải KK1

100 lần

526
Giải KK2

10 lần

26

Kí hiệu bộ số

A8654 B1487 C7881
D3690 E2526 G0625

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 26-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2051
Giải Nhì

650 lần

6905 7583
Giải ba

300 lần

4204 9115 9793
Giải KK1

100 lần

051
Giải KK2

10 lần

51

Kí hiệu bộ số

A4204 B9115 C6905
D7583 E9793 G2051

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 19-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1032
Giải Nhì

650 lần

4571 3957
Giải ba

300 lần

8559 5270 6142
Giải KK1

100 lần

032
Giải KK2

10 lần

32

Kí hiệu bộ số

A8559 B5270 C4571
D1032 E3957 G6142

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 12-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2193
Giải Nhì

650 lần

3099 8375
Giải ba

300 lần

8195 8487 9788
Giải KK1

100 lần

193
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A8195 B8487 C9788
D3099 E2193 G8375

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 05-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7803
Giải Nhì

650 lần

3514 1771
Giải ba

300 lần

9694 7879 2892
Giải KK1

100 lần

803
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A3514 B9694 C1771
D7879 E2892 G7803

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 29-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7552
Giải Nhì

650 lần

9406 3925
Giải ba

300 lần

5529 7105 9586
Giải KK1

100 lần

552
Giải KK2

10 lần

52

Kí hiệu bộ số

A9406 B5529 C3925
D7105 E9586 G7552

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 22-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1174
Giải Nhì

650 lần

4556 8665
Giải ba

300 lần

9827 9379 6330
Giải KK1

100 lần

174
Giải KK2

10 lần

74

Kí hiệu bộ số

A8665 B9827 C9379
D6330 E4556 G1174

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 15-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

8511
Giải Nhì

650 lần

2656 0432
Giải ba

300 lần

9407 1913 9206
Giải KK1

100 lần

511
Giải KK2

10 lần

11

Kí hiệu bộ số

A9407 B0432 C1913
D8511 E2656 G9206

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 08-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6437
Giải Nhì

650 lần

1379 9725
Giải ba

300 lần

3691 9790 9806
Giải KK1

100 lần

437
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A6437 B3691 C1379
D9790 E9806 G9725

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 01-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

8485
Giải Nhì

650 lần

9709 3380
Giải ba

300 lần

6756 4173 0184
Giải KK1

100 lần

485
Giải KK2

10 lần

85

Kí hiệu bộ số

A3380 B6756 C4173
D0184 E9709 G8485

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 24-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4537
Giải Nhì

650 lần

1688 6920
Giải ba

300 lần

8545 6757 8974
Giải KK1

100 lần

537
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A6920 B8545 C6757
D4537 E1688 G8974

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 17-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5863
Giải Nhì

650 lần

0839 0075
Giải ba

300 lần

0016 8132 3758
Giải KK1

100 lần

863
Giải KK2

10 lần

63

Kí hiệu bộ số

A0839 B0016 C8132
D5863 E3758 G0075

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 10-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9567
Giải Nhì

650 lần

3671 5295
Giải ba

300 lần

2430 6826 7918
Giải KK1

100 lần

567
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A2430 B6826 C3671
D7918 E5295 G9567

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 03-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6668
Giải Nhì

650 lần

9822 4430
Giải ba

300 lần

8964 2782 3086
Giải KK1

100 lần

668
Giải KK2

10 lần

68

Kí hiệu bộ số

A9822 B4430 C8964
D6668 E2782 G3086

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 27/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 27-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6993
Giải Nhì

650 lần

9084 3738
Giải ba

300 lần

2664 5815 7770
Giải KK1

100 lần

993
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A2664 B6993 C5815
D9084 E7770 G3738

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 20-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4620
Giải Nhì

650 lần

9210 9838
Giải ba

300 lần

6494 7667 9241
Giải KK1

100 lần

620
Giải KK2

10 lần

20

Kí hiệu bộ số

A4620 B9210 C6494
D9838 E7667 G9241

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 13-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6088
Giải Nhì

650 lần

3464 7334
Giải ba

300 lần

3245 4729 3641
Giải KK1

100 lần

088
Giải KK2

10 lần

88

Kí hiệu bộ số

A3245 B6088 C7334
D3464 E4729 G3641

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 06-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

8651
Giải Nhì

650 lần

8585 0490
Giải ba

300 lần

6132 4602 3126
Giải KK1

100 lần

651
Giải KK2

10 lần

51

Kí hiệu bộ số

A6132 B8651 C4602
D8585 E3126 G0490

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 27/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 27-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0226
Giải Nhì

650 lần

5437 7903
Giải ba

300 lần

9653 3200 6437
Giải KK1

100 lần

226
Giải KK2

10 lần

26

Kí hiệu bộ số

A7903 B9653 C0226
D3200 E5437 G6437

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 20-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3568
Giải Nhì

650 lần

6357 5492
Giải ba

300 lần

3451 1107 2641
Giải KK1

100 lần

568
Giải KK2

10 lần

68

Kí hiệu bộ số

A3568 B1107 C3451
D6357 E5492 G2641

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 06-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6741
Giải Nhì

650 lần

6279 0673
Giải ba

300 lần

2757 6494 9773
Giải KK1

100 lần

741
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A0673 B6741 C2757
D6279 E6494 G9773

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 30/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 30-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3633
Giải Nhì

650 lần

6730 5650
Giải ba

300 lần

3983 8767 2365
Giải KK1

100 lần

633
Giải KK2

10 lần

33

Kí hiệu bộ số

A3633 B6730 C3983
D8767 E2365 G5650

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 23/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 23-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0103
Giải Nhì

650 lần

4675 6435
Giải ba

300 lần

0650 3009 6133
Giải KK1

100 lần

103
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A0650 B0103 C3009
D6435 E4675 G6133

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 16-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7935
Giải Nhì

650 lần

7353 4928
Giải ba

300 lần

2939 4850 3975
Giải KK1

100 lần

935
Giải KK2

10 lần

35

Kí hiệu bộ số

A4850 B2939 C7353
D7935 E4928 G3975

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 09-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7475
Giải Nhì

650 lần

0025 6390
Giải ba

300 lần

8177 7852 1885
Giải KK1

100 lần

475
Giải KK2

10 lần

75

Kí hiệu bộ số

A6390 B8177 C7852
D0025 E7475 G1885

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 02-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5318
Giải Nhì

650 lần

1458 7931
Giải ba

300 lần

9963 3479 7979
Giải KK1

100 lần

318
Giải KK2

10 lần

18

Kí hiệu bộ số

A9963 B7931 C3479
D1458 E5318 G7979

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan: