game bài đổi thưởng 789bet sunwin tải sunwin hitclub 789bet

Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 hôm nay

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
12.000.000.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 08/07/2022

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 06/07/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 06-07-2022

 • 04
 • 12
 • 14
 • 15
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 66.844.435.000
Giải nhất       46 10.000.000
Giải nhì      2051 300.000
Giải ba     32568 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 03/07/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 03-07-2022

 • 08
 • 14
 • 17
 • 20
 • 21
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 60.754.135.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      2107 300.000
Giải ba     30979 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 01/07/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 01-07-2022

 • 17
 • 26
 • 30
 • 31
 • 33
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 55.416.491.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1509 300.000
Giải ba     25810 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 29/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 29-06-2022

 • 01
 • 19
 • 20
 • 27
 • 30
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 50.036.747.000
Giải nhất       37 10.000.000
Giải nhì      1281 300.000
Giải ba     25584 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 26/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 26-06-2022

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 27
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 44.984.697.500
Giải nhất       36 10.000.000
Giải nhì      1501 300.000
Giải ba     24565 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 24/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 24-06-2022

 • 07
 • 16
 • 18
 • 32
 • 34
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 40.655.214.000
Giải nhất       42 10.000.000
Giải nhì      1456 300.000
Giải ba     22966 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-06-2022

 • 03
 • 20
 • 23
 • 30
 • 33
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 36.830.904.000
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1112 300.000
Giải ba     20653 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 19/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 19-06-2022

 • 01
 • 24
 • 25
 • 31
 • 39
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.798.069.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     16901 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 17/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 17-06-2022

 • 05
 • 08
 • 26
 • 29
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 28.961.809.500
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      1347 300.000
Giải ba     19105 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-06-2022

 • 01
 • 06
 • 12
 • 20
 • 36
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.773.380.500
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      1067 300.000
Giải ba     18620 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 12/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 12-06-2022

 • 06
 • 14
 • 19
 • 22
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.453.316.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      1073 300.000
Giải ba     17270 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 10/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 10-06-2022

 • 10
 • 23
 • 25
 • 26
 • 30
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.682.925.500
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      919 300.000
Giải ba     15658 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 08/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 08-06-2022

 • 02
 • 10
 • 13
 • 15
 • 22
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.988.694.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1124 300.000
Giải ba     17341 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 05/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 05-06-2022

 • 06
 • 08
 • 21
 • 28
 • 30
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.393.789.500
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      927 300.000
Giải ba     15355 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 03/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 03-06-2022

 • 05
 • 08
 • 34
 • 38
 • 39
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.907.266.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      836 300.000
Giải ba     14298 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 01/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 01-06-2022

 • 06
 • 10
 • 21
 • 23
 • 28
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.582.586.500
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      993 300.000
Giải ba     14935 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 29/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 29-05-2022

 • 02
 • 06
 • 19
 • 24
 • 30
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.256.983.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1003 300.000
Giải ba     13916 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 27/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 27-05-2022

 • 16
 • 21
 • 23
 • 27
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.079.045.500
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      784 300.000
Giải ba     12281 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 25/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 25-05-2022

 • 19
 • 26
 • 27
 • 39
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 37.336.878.000
Giải nhất       28 10.000.000
Giải nhì      1266 300.000
Giải ba     21478 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 22/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 22-05-2022

 • 01
 • 07
 • 10
 • 24
 • 33
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 33.635.682.500
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      1168 300.000
Giải ba     18995 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 20/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 20-05-2022

 • 12
 • 17
 • 34
 • 39
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 30.055.438.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      1065 300.000
Giải ba     18205 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 18/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 18-05-2022

 • 03
 • 17
 • 23
 • 37
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 26.804.142.000
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1295 300.000
Giải ba     19331 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 15/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 15-05-2022

 • 05
 • 20
 • 21
 • 31
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.169.204.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      984 300.000
Giải ba     17246 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 13/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 13-05-2022

 • 07
 • 08
 • 18
 • 29
 • 41
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 22.293.891.500
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     16983 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 11/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 11-05-2022

 • 02
 • 06
 • 07
 • 18
 • 34
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.622.299.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      1025 300.000
Giải ba     17700 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 08/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 08-05-2022

 • 04
 • 12
 • 20
 • 25
 • 35
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.023.068.000
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      994 300.000
Giải ba     16140 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 06/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 06-05-2022

 • 01
 • 03
 • 15
 • 16
 • 34
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.465.051.000
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      876 300.000
Giải ba     14878 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 04/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 04-05-2022

 • 01
 • 04
 • 23
 • 28
 • 33
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.915.138.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      874 300.000
Giải ba     14422 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 01/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 01-05-2022

 • 08
 • 21
 • 26
 • 35
 • 37
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.476.477.000
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      791 300.000
Giải ba     12766 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 29/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 29-04-2022

 • 05
 • 12
 • 16
 • 25
 • 26
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.161.021.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      885 300.000
Giải ba     13925 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan: